Menu Zavřeno

Zajištění bezpečnosti výrobních, řídících, společenských, kulturních, sportovních i dalších prostor, zajištění jejich provozuschopnosti a odolnosti proti všem druhům hrozeb je klíčové pro efektivní činnost každé organizace. Zajistíme pro vás objektivní a profesionální posouzení a vyhodnocení teroristických, kriminálních a dalších hrozeb potenciálně hrozících nejen všem vašim objektům, ale i všem prvkům s nimi spojených jako jsou dopravní trasy a prostředky. Prověříme Vaše bezpečnostní postupy, procedury a opatření a jejich dodržování a navrhneme opatření k jejich zlepšení. Posoudíme efektivnost využití Vašich stávajících elektronických zabezpečovacích zařízení a technologií a Vámi používaných bezpečnostních postupů a navrhneme Vám opatření k jejich optimalizaci a efektivitě. Penetračním testem prověříme Vaši stávající bezpečnostní službu a Vaše zaměstnance.Posoudíme stav, účinnost a umístění fyzických bariér, osvětlení a bezpřístupových zón v souladu se standardy CPTED aplikovanými Evropskou komisí v programu „Prevention of and Fight against Crime“.Doporučíme Vám potřebné kroky k zajištění bezpečnosti na Vašich cestách do zahraničí a zajistíme bezpečnostní asistenci v rizikových zemích a oblastech. U každého úkonu vám na základě provedeného vyhodnocení rizik předložíme souhrnnou zprávu obsahující konkrétní zjištění a uplatněné postupy včetně návrhu opatření, která Vám umožní zjištěná rizika minimalizovat.