Menu Zavřeno

Doba s sebou přináší nové požadavky a možnosti v osobní ochraně. Stále častější jsou nejen případy obtěžování, ale i různých forem fyzického násilí, včetně vydírání a vražd. Víme, jak proti těmto jevům postupovat, naše zkušenosti zajistí bezpečnost Vás a Vašich blízkých. Jsme schopni pružně reagovat na krátkodobé, okamžité hrozby až po dlouhodobé požadavky. Osobní ochrana je velmi individuální činnost a zasahuje značným způsobem do soukromí klientů, my o tom víme a provádíme je tak, aby k takovémuto omezení docházelo co nejméně bez dopadu na samotný výkon ochrany.