Menu Zavřeno

Všechny informace svěřené nám klienty jsou důvěrné a je naší první zásadou s nimi zacházet tak, aby nedošlo k jejich vyzrazení. S každým klientem podepisujeme závazek, tzv. NDA (Non Disclosure Agreement – Smlouva o ochraně svěřených údajů).