Menu Zavřeno

Mít spolehlivé zaměstnance je požadavkem každé renomované společnosti. Zaměstnance, kteří jsou spolehliví, bezúhonní, bez vazeb na konkurenci, na podsvětí, zaměstnance, na které se můžete spolehnout. Mít spolehlivé zaměstnance je požadavkem každé renomované společnosti. Zaměstnance, kteří jsou spolehliví, bezúhonní, bez vazeb na konkurenci, na podsvětí, zaměstnance, na které se můžete spolehnout. Prověřování uchazečů o pozici u Vaší společnosti je naše práce. Prověrku provádíme spolehlivě, do hloubky, ale diskrétně, v souladu s požadavky ochrany osobnosti. Provádíme i prověřování Vašich stávajících zaměstnanců v případech podezření, že zneužívají své pozice a poškozují Vaše zájmy, ať již jakýmkoliv způsobem. Mít spolehlivé obchodní partnery je ještě důležitější. Provádíme hloubkové šetření k Vašim potencionálním obchodním partnerům, ale i současným obchodním partnerům, jeli třeba ochránit Vaše zájmy.Stále častější je požadavek společností být plně v souladu s právními a bezpečnostními standardy – compliance. Chcete-li obchodovat s velkou korporací nebo státním podnikem či úřadem, je často jejich požadavkem soulad Vašich vnitřních pravidel s jejich, zajišťující jim dostatečnou míru kredibility pro spolupráci s Vámi. Mít spolehlivé zaměstnance je požadavkem každé renomované společnosti. Zaměstnance, kteří jsou spolehliví, bezúhonní, bez vazeb na konkurenci, na podsvětí, zaměstnance, na které se můžete spolehnout. Prověřování uchazečů o pozici u Vaší společnosti je naše práce. Prověrku provádíme spolehlivě, do hloubky, ale diskrétně, v souladu s požadavky ochrany osobnosti. Provádíme i prověřování Vašich stávajících zaměstnanců v případech podezření, že zneužívají své pozice a poškozují Vaše zájmy, ať již jakýmkoliv způsobem. Mít spolehlivé obchodní partnery je ještě důležitější. Provádíme hloubkové šetření k Vašim potencionálním obchodním partnerům, ale i současným obchodním partnerům, jeli třeba ochránit Vaše zájmy.Stále častější je požadavek společností být plně v souladu s právními a bezpečnostními standardy – compliance. Chcete-li obchodovat s velkou korporací nebo státním podnikem či úřadem, je často jejich požadavkem soulad Vašich vnitřních pravidel s jejich, zajišťující jim dostatečnou míru kredibility pro spolupráci s Vámi.